This page in English

Publicera med öppen tillgång utan avgift

Många öppet tillgängliga tidskrifter tar inte ut någon avgift för publiceringen. Det kan också finnas möjlighet att utan avgift publicera öppet på en plattform som tillhandahålls av en forskningsfinansiär.

Tidskrifter som inte tar ut någon avgift

Använd Directory of Open Access Journals (DOAJ) för att hitta tidskrifter som inte tar ut någon avgift. Tidskrifter som indexeras i DOAJ har genomgått en kvalitetsgranskning. Du kan avgränsa sökningen på att endast inkludera tidskrifter som inte tar ut någon avgift, samt på bland annat ämnesinriktning, förlag och språk.

Öppna publiceringsplattformar

Vissa forskningsfinansiärer kan erbjuda möjlighet till vetenskaplig granskning och kostnadsfri öppen publicering på en plattform som tillhandahålls av finansiären. Några exempel på sådana plattformar är EU-kommissionens Open Research Europe, där forskning som finansierats genom Horizon 2020 eller Horizon Europe fritt kan publiceras, Wellcome Open Research och Gates Open Research.