Publicera vetenskapliga böcker med öppen tillgång och kvalitetsmärkning via Kriterium

Kriteriums logotyp mot grön bakgrund

Kriterium är ett samarbete mellan lärosäten och förlag med syfte att öka den vetenskapliga bokens status. Kriterium är inte ett förlag utan publiceringen sker alltid i samarbete med en annan utgivare.

Om du är intresserad av att få din vetenskapliga bok sakkunniggranskad och kvalitetsmärkt ska du kontakta ditt förlag. En bok som är granskad och kvalitetsmärkt via Kriterium publiceras med öppen tillgång och erhåller publiceringspoäng i den så kallade Norska listan.

Örebro universitet är via Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap medlem i Kriterium. 

För mer information kontakta:

Ann Emilsson

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Ann Emilsson

E-post: YW5uLmVtaWxzc29uO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 303624

Rum: U2128