This page in English

Sam de Boise: "Transparens och tillgång är viktigt"

Foto på Sam de Boise.

Sam de Boise.

Sam de Boise är lektor vid Musikhögskolan och berättar för Anna Westerlund, bibliotekarie vid Örebro universitetsbibliotek, om sin syn på att publicera öppet tillgänglig forskning.

Om Sam de Boise

Universitetslektor, forskningsämne Musikvetenskap vid Musikhögskolan.

Sam de Boise har forskat mest om musik och genus/feministisk teori, sociala ojämlikheter, samt musiksociologi och forskningsmetoder.

Artikel publicerad öppet tillgänglig i tidskriften Popular music genom universitetsbibliotekets publiceringsavtal med Cambridge University Press.

Sam de Boise lyfter främst två fördelar med att publicera sin forskning med öppen tillgång; spridning av forskningsresultat och den demokratiska principen att forskning ska vara tillgängligt för alla.

- Man vill ju förstås att så många som möjligt ska läsa ens texter och ta del av forskningsresultat, vilket jag ser som en stor fördel med Open Access. Jag tycker att principen bakom ”öppen kunskap” och offentlig publicering är bra, både för att forskningen som vi genomför finansieras av skattebetalare, men också för att tillgång till akademiska artiklar inte ska vara ett privilegium utan en grundläggande rättighet, säger Sam de Boise.

Sam lyfter problemet med att det finns svårigheter att förstå hur processen går till eftersom det ibland kan verka oklart hur den öppna tillgängligheten fungerar hos olika tidskrifter efter artikeln har accepterats. Även finansieringen för att få sin forskning öppet tillgänglig kan vara ett hinder:

- Lyckligtvis finns det stöd vid Örebro universitet för att kunna betala summan, säger Sam de Boise.

Tillgängligheten, menar Sam de Boise, är viktig för att forskningen ska kunna utvecklas.

- När jag har publicerat någonting tycker jag att alla som vill få tillgång till den forskningen ska få det. Det är en princip i hur akademisk forskning ska fungera. Vi måste alla kunna få tillgång till nya perspektiv för att kunna utvärdera (och ibland ställa kritik mot) nya utvecklingar inom fältet. Transparens och tillgång är viktigt. Jag får ofta frågor från forskare som vill ta del av en artikel som jag har skrivit men som inte har tillgång via universitetet som de jobbar på eller inte har tillgång för att de inte jobbar på ett universitet. Många känner igen den här frustrationen när man inte kommer åt en artikel, eller ännu värre, när man inte kommer åt en artikel som man har publicerat själv!

Möjligheten att publicera sig öppet tillgängligt väger tungt när det kommer till att välja tidskrift att publicera sig i.

- Det är en av de viktigaste parametrarna nuförtiden och det är extra viktigt för att det finns krav att publicera öppet tillgängligt här i Sverige, säger Sam de Boise.

Sam har publicerat artiklar både med och utan öppen tillgänglighet. Processen för att publicera med öppen tillgång anser Sam har varit smidig. 

- Det har varit överraskande enkelt i de flesta fall. Det är biblioteket som har hanterat det mesta och jag har bara behövt skicka iväg en e-post eller två. Det kräver inte mycket mer av en forskare än att bara fylla i en annan del av publiceringsblanketten. Riktlinjer om öppen tillgänglighet finns på Örebro universitets webbplats som har gjort det ännu lättare att se vad som krävs och hur processen bör fungera. Jag märker dessutom att mina artiklar som har publicerats öppet tillgängliga oftast får flera tittare än de som inte har publicerats med öppen tillgänglighet, säger Sam de Boise.

Sam ställer sig positiv till möjligheten att istället för att publicera sig i en öppen tidskrift, publicera sig på en plattform med kostnadsfri öppen publicering som tillhandahålls av en finansiär, exempelvis EU-kommissionens Open Research Europe, även om plattformen inte kommer att ansöka om att tilldelas en impact factor.

- Jag tycker att det bara är bra. Vi som forskare gör ofta jobbet ”gratis” (universitetet eller bidrag betalar vår lön) för akademiska tidskrifter – vi skriver, vi granskar och vi hittar andra som kan granska. Jag tycker att det bara är en bra sak att publicera forskningsresultat så att andra som är intresserade kommer åt dem, säger Sam de Boise.

Sams råd till forskare som ännu inte publicerat artiklar med öppen tillgänglighet är tydligt:

- Kör på! Varför inte? Det finns bra stöd från universitetet och processen är enkel, avslutar Sam de Boise.