Utgivning av rapport eller bok som inte ingår i serie

Om du ska ge ut en rapport eller bok som inte ingår en serie så behöver du ha ett eller flera ISBN. Ett ISBN är en unik sifferkod som innehåller information om utgivningsland och utgivare. En publikation som har ISBN blir lättare att hitta vid digital sökning.

Örebro universitet har tillgång till en egen ISBN-kod som ska användas när Örebro universitet är utgivare. Listan över aktuella ISBN hanteras av universitetsbiblioteket. Gå gärna igenom nedanstående checklista innan du kontaktar biblioteket.

Checklista

  • Ska denna skrift ges ut med Örebro universitet som utgivare?
  • Finns det ett medgivande från prefekt/avdelningschef att Örebro universitet ska vara utgivare?
  • Ska den ges ut både i tryckt form och digitalt?

Mer information om ISBN (länk till information från Kungliga biblioteket).

Om du ska ge ut en publikation med många bidrag, till exempel konferensbidrag, så kan Open Journal System vara ett bra verktyg.

För mer information, vänligen kontakta:

Ann Emilsson

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Ann Emilsson

E-post:

Telefon: 019 303624

Rum: U2128

Veronica Fors

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Veronica Fors

E-post:

Telefon: 019 302165

Rum: U2136

Veronica Fors