This page in English

Parallellpublicera i DiVA

Forskare vid Örebro universitet rekommenderas att fritt tillgängliggöra sina forskningspublikationer, antingen genom originalpublicering i vetenskapliga open access-tidskrifter eller genom parallellpublicering i DiVA.

Många förlag tillåter parallellpublicering, så kallad Grön Open Access, genom arkivering i ett öppet arkiv. Parallellpublicering i DiVA sker genom att du laddar upp en olåst pdf-fil i samband med att du registrerar publikationen. Dokumentet blir synligt efter att en DiVA-administratör på biblioteket har godkänt det för publicering och lagt till ett försättsblad. Om du vill lägga till en fil i efterhand så går det bra att skicka den till This is an email address.

Viktigt att tänka på vid parallellpublicering är upphovsrätten till publikationen och vilken version av den som du har tillåtelse att publicera i DiVA. Olika förlag och tidskrifter har olika villkor för parallellpublicering, vilka kan vara svåra att hålla reda på. Med hjälp av en funktion som finns på Mina Sidor på Inforum kan du se vilka av dina publikationer som kan parallellpubliceras i DiVA och vilken version som är tillåten att lägga upp. Ett hjälpverktyg är också det brittiska SHERPA-projektet där du kan kontrollera enskilda tidskrifters villkor i SHERPA/Romeo-registret.

De publikationsversioner som används i DiVA är:

  • Inskickad – motsvarar pre-print, det vill säga innan peer review har genomförts. (Dessa kan även benämnas som manuskript eller working paper.). 
  • Accepterad – motsvarar post-print, det vill säga efter peer-review, men utan tidskriftens typsättning. Denna version är den vanligaste för parallellpublicering.
  • Publicerad – den slutgiltiga version som publicerats i tidskriften.