This page in English

Registrering av doktorsavhandling i DiVA

Foto med en spikad avhandling samt en hand som spikar ytterligare en avhandling.

Elektroniskt tillkännagivande görs av Universitetsbiblioteket när vi får fakultetsnämndens beslut om disputation. Som doktorand meddelas du och får länken till "spikbladet" via e-post så snart det finns tillgängligt. Information om kommande disputationer finns tillgänglig i DiVA.

De slutliga tryckfilerna förmedlas från Repro (universitetets interna tryckeri) till biblioteket. Biblioteket kompletterar den registrering av avhandlingen som påbörjats vid tillkännagivandet och meddelar författaren att avhandlingen finns i DiVA.

Utöver tillkännagivandet kan du välja att publicera avhandlingens fulltext/kappa i DiVA. Författaren behåller upphovsrätten till verket men ger Örebro universitetsbibliotek tillstånd att publicera det elektroniskt.

Att publicera i fulltext ökar tillgängligheten och spridningen av forskningsresultat.

Frågor kan ställas till This is an email address