This page in English

Utgivning av vetenskapliga tidskrifter

Närbild på hand som bläddrar i en tidskrift.

Örebro universitet erbjuder stöd för utgivning av vetenskapliga tidskrifter med hjälp av plattformen Open Journal Systems. Plattformen kan användas för regelbundet utkommande tidskrifter såväl som för enstaka utgivningar från exempelvis vetenskapliga konferenser.

Open Journal Systems (OJS) är en plattform för administration och publicering av vetenskapliga tidskrifter. Plattformen lanserades 2001 av University of British Columbia och används idag för utgivning av tidskrifter vid lärosäten över hela världen. OJS utvecklades för att förenkla administrationen och sänka kostnaderna för publicering av vetenskapliga tidskrifter och därmed möjliggöra utgivning av öppet tillgängliga forskningsresultat.

OJS kan användas för hela publikationsprocessen, från att en artikel skickas in till en produktionsfärdig fil. Arbetsflödet innehåller steg för kommunikation med författare, granskning av artikeln av externa granskare, och bearbetning av artikelfilerna av tidskriftens redaktörer. 

OJS kan också användas endast som ett verktyg för att administrera tidskriftens arkiv och webbsida. Webbsidan är strukturerad för tidskriftens arkiv och möjliggör enkel sökning i tidskriften. Med webbsidan följer stöd för indexering i Google Scholar, vilket kan öka synligheten för tidskriften. OJS har också verktyg för export av artikeldata till databaser som DOAJ och MEDLINE.

Utöver vetenskapliga tidskrifter kan OJS också användas för exempelvis konferensartiklar, working papers, digitalisering av gamla tidskrifter, rapporter eller årsböcker.

Universitetsbiblioteket håller på att bygga upp den här tjänsten genom lansering av en tidskrift på plattformen under 2020. Om du vill veta mer om hur du kan använda OJS för vetenskaplig publicering, kontakta oss på This is an email address.