This page in English

Ekonomistöd vid avslut av forskningsprojekt

En bärbar dator med staplar med mynt på skärmen.

De flesta finansiärer kräver en ekonomisk slutrapport, vilken upprättas av ekonom.

Finansiären kan även ställa krav på revisorsintyg. Ekonomen kontaktar då upphandlad revisionsbyrå och förser revisorn med de underlag som behövs.

Det är viktigt att tänka på att handlingar om externa forskningsmedel ska registreras/diarieföras i Public 360.