This page in English

Altmetri

Illustration av ett digitalt nätverk.

Altmetri har tillkommit som ett komplement till bibliometrin. Uttrycket altmetri kommer från alternative metrics, vilket är ett alternativt – eller bredare – sätt att mäta genomslaget av en vetenskaplig publikation.

En bibliometrisk undersökning är en analys som baseras på vetenskapliga publiceringar. Den kan användas för exempelvis forskningsutvärdering och för att ta reda på vilket genomslag en viss tidskrift har. Det är information som är bra att ha när du ska välja var du publicerar din forskning, och den kan underlätta vid ansökning av forskningsanslag eftersom den kan visa vilket genomslag dina tidigare publiceringar haft.

En altmetrisk undersökning kan användas på liknande sätt, men den mäter i stället forskningens genomslag utanför den strikt vetenskapliga sfären. Den kan med andra ord visa på forskningens betydelse för andra delar av samhället, som till exempel utbildning, ekonomi och kultur.

Vad mäter altmetrin?

Altmetrin samlar in alla olika sorters digitala spår som en publicering lämnar efter sig. Enkelt uttryckt är altmetri mätvärden som baseras på aktivitet i bland annat medier och sociala medier. Den ger en bild av hur mycket uppmärksamhet ett vetenskapligt verk får i olika typer av informationskanaler.

Här är några exempel på mätvärden som altmetrin innehåller:

 • Användning: visningar, klick, nedladdningar
 • Citeringar: i dokument som inte är vetenskapliga publikationer
 • Sociala medier: inlägg, reaktioner, delningar, taggningar
 • Omnämnanden: bloggar, kommentarsfält, wikis
 • När information sparas: bokmärken, favoriter

Exempel på altmetriska informationskällor är nyhetsmedier, policydokument och riktlinjer, sociala medier, bloggar, mikrobloggar, wikis och referenser i patent.

Varför ska du som forskare bry dig om altmetri?

Data från altmetriska analyser kan till exempel visa på en bredare påverkan och ett bredare engagemang för din forskning. En del forskningsfinansiärer vill gärna att du har med en kommunikationsplan som en del i anslagsansökningen. De vill veta hur den finansierade forskningens betydelse ser ut för andra aktörer i samhället.

Med en altmetrisk undersökning kan du ta reda på vilka som diskuterar din forskning och vad de säger. Det är ett sätt att få en samlad bild av spridningen av din forskning i medier och sociala medier, både nationellt och internationellt. Diskussioner i exempelvis sociala medier kan ge nya uppslag och skapa viktiga kontakter. När du vet hur din forskning sprids till samhället i stort kan du också använda den informationen för att komma på sätt att öka ditt genomslag, och för att sprida forskningen mer effektivt till en större publik.

Hur kan du öka ditt altmetriska genomslag?

Det finns några viktiga saker som du som forskare kan göra för att öka ditt altmetriska genomslag.

 • Publicera open access
  En artikel som finns öppet tillgänglig kan läsas, delas och diskuteras av fler.
 • Publicera din artikel med identifierare som DOI och ISBN
  En beständig identifierare gör att de olika sökmotorer som används inom altmetrin fångar upp den digitala ”citeringen” av ditt vetenskapliga arbete. Länken måste sedan ligga direkt i brödtexten i till exempel ett blogginlägg, en kommentar eller en referens på en webbsida för att det ska fungera. 
 • Registrera dig för ett ORCID och håll det uppdaterat
  Även detta underlättar för att kunna koppla dig personligen till din forskning.
 • Skriv själv en sammanfattning och lägg ut i sociala medier
  Se till att den är intresseväckande och att den går att förstå även för den som inte är expert på ditt ämne. Dela på exempelvis Researchgate, LinkedIn och Facebook. Glöm inte att länka till artikeln!

Har du frågor om altmetri?

Välkommen att kontakta This is an email address om du har frågor om altmetri.