This page in English

Publicera med öppen tillgång (Open access)

Tre bilder på forskare i bakgrunden med en stor open access-logotyp ovanpå

Att publicera med öppen tillgång, open access, innebär att du publicerar dina forskningsresultat så att alla kan ta del av informationen utan några tekniska, juridiska eller avtalsmässiga hinder.

Eftersom en stor del av forskningen bekostas av offentliga medel är det naturligt att forskningsresultaten blir fritt tillgängliga. Sveriges regering, EU och många finansiärer begär detta. På Örebro universitet rekommenderas att forskningsresultat tillgängliggörs via open access (RB 263/2012).

Open access

Öppen tillgång (open access) till forskningspublikationer kan åstadkommas på flera olika sätt. Du kan:

  • publicera i en tidskrift eller på en plattform som inte har publiceringsavgift.
  • publicera i någon av de tidskrifter som biblioteket har avtal med.
  • publicera i en tidskrift som biblioteket inte har avtal med, men ändå få artikeln öppen med hjälp av ekonomiskt stöd från fonden för öppet tillgänglig publicering.
  • publicera i en prenumerationsbaserad tidskrift och parallellpublicera det accepterade manuskriptet i DiVA.

De olika vägarna ger alla öppen tillgång, men parallellpublicering kan innebära en fördröjning av publicering på grund av att förlaget kräver att det går en viss tid mellan publicering i tidskriften till publicering i DiVA. Vilken typ av öppen tillgång tidskriften medger säger inget om tidskriftens kvalitet.

Foto på hög med tidskrifter.

Publicera med öppen tillgång utan avgift

Många öppet tillgängliga tidskrifter och plattformar tar inte ut någon avgift för publiceringen.

Foto på  två händer som skakar hand.

Publicera med avgiften betald av Örebro universitet

Avtal med förbetalda och rabatterade författaravgifter samt universitetets publiceringsfond.

Logotyp för DiVA.

Parallellpublicera i DiVA

Du rekommenderas att fritt tillgängliggöra dina forskningspublikationer vilket kan ske genom parallellpublicering i DiVA.

Foto på Michaela Zeiner.

Michaela Zeiner: "Alla forskare kan få tillgång till de senaste artiklarna"

Michaela ger tips att tänka på vid publicering med öppen tillgång.

Foto på Sam de Boise

Sam de Boise: "Transparens och tillgång är viktigt"

Sam berättar om sin syn på att publicera öppet tillgänglig forskning.

Foto på Carolin Zorell

Carolin Zorell: "Vår synlighet inom de vetenskapliga samfunden ökar"

Carolin berättar om fördelarna med att publicera öppet tillgängligt.

Foto på Gustav Westberg

Gustav Westberg: "Jag har bara positiva erfarenheter"

Gustav berättar om sina erfarenheter kring publicering med öppen tillgång.