This page in English

Publicera med öppen tillgång

Tre bilder på forskare i bakgrunden med en stor open access-logotyp ovanpå

Att publicera med öppen tillgång, open access, innebär att du publicerar dina forskningsresultat så att alla kan ta del av informationen utan några tekniska, juridiska eller avtalsmässiga hinder. I grunden handlar öppen tillgång om att offentligt finansierad forskning ska komma forskningen och det omgivande samhället till nytta i så hög grad som möjligt.

Eftersom en stor del av forskningen bekostas av offentliga medel är det naturligt att forskningsresultaten blir fritt tillgängliga, och att Sveriges regering, EU och många finansiärer begär detta. På Örebro universitet rekommenderas att forskningsresultat tillgängliggörs via open access (RB 263/2012).

Universitetsbiblioteket har flera förlagsavtal där publicerings- och prenumerationskostnader kombineras. Det innebär att du som författare inte behöver stå för publiceringsavgiften.

Biblioteket erbjuder också rabatterade publiceringsavgifter hos ett antal förlag, och bistår med rådgivning i publiceringsrelaterade frågor. Det finns också möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd för publicering med öppen tillgång via en tillfällig fond

På openaccess.se finns mer information om Kungliga bibliotekets arbete med öppen tillgång. Du kan även läsa mer på Vetenskapsrådets webbplats samt i Forskarens handbok för öppen forskning.

symbol med en handskakning

Avtal med förbetalda eller rabatterade författaravgifter

I flera av universitetsbibliotekets förlagsavtal ingår finansiering av öppet tillgänglig publicering helt eller delvis.

orange bakgrund med en penga-symbol

Ekonomiskt stöd för publicering med öppen tillgång

Om du publicerar din artikel med öppen tillgång kan du ha möjlighet att få författaravgiften betald via biblioteket.