This page in English

Uppdatering av profilsidan

Din profilsida på universitetets webbplats ska presentera dig som forskare, vara anpassad för sökmotorer och målgrupper som forskningsfinansiärer, media och allmänheten.

1. För att skapa en redigerbar profilsida loggar du in på Inforum. Över sidhuvudet finns ett grått fält där du till höger hittar ditt namn. När du klickar på ditt namn kan du välja Min sida.

Skärmdump som visar inloggning till Min sida.

2. Klicka på länken Redigera din profilsida.

3. När du gjort detta aktiveras kopplingen till forskningsdatabasen och Diva. De uppgifter som är kopplade till dig hämtas då och presenteras på din profilsida.
Nu kan du fortsätta att redigera din sida. Se instruktioner nedan.


För dig som forskar 

Profilsidans syfte är att ge alla inom och utanför universitetet en beskrivning av ditt arbete. Profilsidan ska vara populärvetenskapligt skriven och begriplig för människor som inte är verksamma inom ditt forskningsområde. Det kan vara finansiärer, media, studenter eller allmänhet. Fundera över vad du beskriver här och vad du kan beskriva mer i detalj på ditt projekts, grupps eller miljös sida. Beskrivningen ska vara på både svenska och engelska.

Innehåll och rubriker

 • Om NN
  Den inledande texten, cirka 250 tecken, ger en snabb och övergripande bild av dig, med titel, bakgrund och framträdande uppdrag inom forskning till exempel.
  Sedan följer nedanstående rubriker. Uppdelningen är för att göra informationen överskådlig och tillgänglig.
 • Forskning:
  Tänk på att använda begrepp som du bedömer att målgrupperna använder. För att öka sökbarheten kan ett urval specifika vetenskapliga termer finnas med, som exempel i en i övrigt populärt skriven text.
 • Undervisning
 • Samarbeten och uppdrag

Viktiga saker att tänka på

 • Många hittar till vår webbplats via en sökmotor. Därför är det viktigt att få med viktiga sökord tidigt i texten. Försök använda flera synonymer för att öka chansen att intresserade läsare hittar din sida.
 • Skriv i tredjeperson. Detta är bra ur ett sökmotorsperspektiv men det kan också underlätta skrivandet då det är lättare att vara objektiv och mindre hämmad.
 • Sidans innehåll ska vara kopplat till anställningen vid Örebro universitet och får inte användas i marknadsföringssyfte för kommersiell, politisk eller religiös verksamhet.
 • Om du är aktiv på sociala medier och detta är arbetsrelaterat, länka gärna till dessa. Det finns färdiga fält som du kan använda för detta.
 • Forskningsprojekt, forskargrupper och publikationer hämtas automatiskt och finns i flikarna längre ner på sidan.
 • Det går också att ladda upp ett dokument med sitt CV till profilsidan. Instruktioner finns längre ner på denna sida.

Instruktioner för att redigera sin sida

Profilsidan hämtar information från universitetets katalogtjänst, forskningsdatabasen och DiVA. Vissa uppgifter kan du ändra själv, andra måste ändras i källan.

Skärmdump som visar profilsidans innehåll.

Namn: Ändras i universitetets katalogtjänst. Kontakta itsupport@oru.se om det behöver ändras.

Tjänstetitel: Ändras i universitetets katalogtjänst. Kontakta itsupport@oru.se om det behöver ändras.

Organisation: Ändras i universitetets katalogtjänst. Kontakta itsupport@oru.se om det behöver ändras.

E-post: Ändras i universitetets katalogtjänst. Kontakta itsupport@oru.se om det behöver ändras.

Telefon: Ändras i universitetets katalogtjänst. Kontakta infocenter@oru.se om det behöver ändras.

Rumsnummer: Ändras i universitetets katalogtjänst. Kontakta infocenter@oru.se om det behöver ändras.

Profilbilden: Vill du ändra profilbilden kontaktar du webbsupport@oru.se eller skickar en bild direkt dit. Den bilden kommer även att synas i Outlook.

ORCID är ett internationellt forskar-id som ger varje forskare ett unikt ID som används vid publiceringar, ansökningar och annan forskningsaktivitet. Ett ORCID kan kostnadsfritt skapas på: https://orcid.org/ och sedan registreras i en tjänst i anslutning till din profilsida, se instruktioner längre ner på denna sida.

Flikarna Forskningsprojekt och Forskargrupper hämtas från forskningsdatabasen om du är upplagd i denna. Det gäller även rutan för Forskningsmiljöer och Forskningsämne. Om någon av dessa uppgifter är felaktiga eller behöver ändras, kontakta din forskningsadministratör då dessa uppgifter endast kan ändras i forskningsdatabasen.

Publikationer hämtas ur Diva men du kan själv styra vilka publikationer du vill ska synas, se instruktioner längre ner på denna sida.

Du lägger in eller ändrar texten om dig i de editorer som finns på sidan. Det finns möjlighet att ha olika text på www.oru.se och Inforum. Om du endast anger information i editorn för www.oru.se så visas denna även på Inforum. Text kan skrivas in direkt i editorn eller klippas ut från ett dokument/befintlig webbsida och klistras in. När texten är på plats kan du redigera denna.

Skärmdump som visar editorer för profilsida.

På din profilsida kan du gärna formatera din text. Punktlistor och numrerade listor kan göra texten mer överskådlig. Med fetstil kan du lyfta fram kortare stycken du vill betona eller nyckelbegrepp. Du kan även lägga in en horisontell skiljelinje om du behöver dela av din sida

Rubriker

För att lägga in rubriker markerar du den text som du vill ha som rubrik. I menyn Format väljer du sedan rubriknivå. Dessa rubriknivåer används strikt hierarkiskt. Därför är det oftast Underrubrik 1 som är aktuell att använda.

Länkar till webbsidor

För att skapa en länk till en webbsida markerar du texten som ska länkas och klickar sedan på länkverktyget. Du får då upp en dialogruta.

Editor med text där knappen till länkverktyget är aktiverad.

I fältet URL klistrar du in adressen till den sida du vill länka till.

I fältet Titel kan du fylla i en text som lite tydligare talar om var länken leder. Denna text visas genom en etikett när man håller muspekaren över och den läses också upp för den som har någon form av skärmläsare som stöd för att ta del av sidan. Denna text är inte nödvändig om texten i fältet Text att visa är tydlig nog.

I fältet Mål väljer du om sidan du länkar till ska öppnas i ett nytt fönster eller i samma fönster. Om länken är till en sida på universitetets webbplats väljer du Ingen. Om det är en länk till en annan webbplats väljer du Nytt fönster.

Länkar till dokument

Från din profilsida kan du länka till dokument, exempelvis till ditt cv. Det finns inga begränsningar i vilka format du får länka till, tänk dock på vilka krav du ställer på besökarens programvaror när de ska öppna dokumentet. Tänk också på att dokumenten ska vara möjliga att hitta och begripliga för en sökmotor. 
Även för att infoga en länk till ett dokument markerar du texten du vill länka och klickar på länkverktyget. I dialogrutan klickar du på filarkivssymbolen.

Dialogruta för infoga länk.

I nästa dialogruta klickar du på Bläddra för att komma till din dator och där välja dokument. Tillbaka i dialogrutan klickar du sedan Ladda upp. När dokumentet är
uppladdat klickar du Välj.

I sista dialogrutan är länkens url ifylld. Dokument ska alltid öppnas i nytt fönster så i fältet Mål väljer du Nytt fönster.

I fältet Titel kan du fylla i en text som lite tydligare talar om vilket dokument länken leder till. Denna text visas genom en etikett när man håller muspekaren över och den läses också upp för den som har någon form av skärmläsare som stöd för att ta del av sidan. Denna text är inte nödvändig om texten i fältet Text att visa är tydlig nog.
Klicka sedan på OK.

Alla profilsidor finns på både svenska och engelska. Om man använder ”Sök personal” på universitetets svenska webbplats kommer man till den svenska profilsidan och om man använder "Find staff" på universitetets engelska webbplats kommer man till den engelska profilsidan.

När du aktiverat din profilsida hämtas samtliga uppgifter från forskningsdatabasen på respektive språk till respektive profilsida men samtliga publikationer finns från början med på båda versioner av sidan. Du kan sedan själv välja om du exempelvis bara vill ha publikationer på engelska på din engelska profilsida, se instruktioner längre ner på sidan. Informationen du själv skriver om dig fylls i för respektive språk.

Du växlar mellan den svenska och den engelska profilsidan genom länken i rubrikfältet.

Skärmdump av profilsidan med länken This page in English.

Innan du infogar en bild på din sida, formatera den gärna så att den har ett webbvänligt format. Med det menas främst att den har en upplösning på 72 dpi och en max-bredd på 720 pixlar. Om du inte är van att arbeta med bilder kan du gärna kontakta webbsupport@oru.se för hjälp. Du kontaktar även webbsupport om du vill lägga in en profilbild på dig själv.

För att infoga en bild på sidan ställer du markören där du vill ha bilden och klickar sedan på bildsymbolen. Du får då upp en dialogruta. I dialogrutan klickar du på filarkivssymbolen.

Skärmdump som visar bildknappen.

I nästa dialogruta klickar du på Bläddra för att komma till din dator och där välja bild.
Tillbaka i dialogrutan klickar du sedan Ladda upp. När bilden är uppladdad klickar du
Välj.

I sista dialogrutan är bildens url ifylld. För de som inte kan se bilden måste du dock beskriva bilden innan du kan klicka Infoga.
I fältet Bildbeskrivning fyller du i en text som ger en kort beskrivning av vad bilden
föreställer. Du behöver inte börja med Bild av… utan kan gå direkt på beskrivningen.

Denna text läses exempelvis upp för den som har någon form av skärmläsare som stöd för att ta del av sidan. Bilder som mest används som dekoration och inte har någon djupare funktion kan beskrivas kortfattat. Bilder som innehåller information som är viktig för att förstå sidans innehåll, exempelvis diagram, kan kräva en mer omfattande beskrivning.

Klicka sedan på OK.

Om bilden inte täcker hela sidans bredd kan du välja att låta texten lägga sig till höger eller vänster om bilden. För att justera bilden markerar du den genom att klicka på den. I menyn Format väljer du sedan om bilden ska vara högerställd eller vänsterställd.

Skärmdump som visar bildformat.

Du har möjlighet att lägga in länkar till dina sociala medier på din profilsida. Länken kommer då att synas med en ikon och länk direkt under rutan med dina kontaktuppgifter. Du lägger enklast in länken genom att logga in i respektive social medie-kanal och gå till din sida där. Du kopierar länken och klistrar in den i adressfältet. För Facebook blir det alltså https://www.facebook.com/xxxxx.xxxxxxxx där xxxxx.xxxxxxxx ersätts av dit Facebooknamn. Du tar bort länkar genom att klicka på krysset.

De länkar du lägger in för dina sociala medier kommer att vara samma för både din svenska och engelska profilsida.

Skärmdump som visar ruta för sociala medier.

När du redigerat din information klickar du på Spara ovan längst ner på sidan. Du får då upp en påminnelse om att redigera informationen även på svenska eller engelska, beroende på vilket språk du just redigerat. Du får också upp en länk som du kan klicka på för att se hur din profilsida ser ut för besökare på webbplatsen.

Under fliken publikationer visas de publikationer som är kopplade till dig i Diva. Om du saknar någon publikation finns den inte inlagd alternativt inte inlagd på rätt sätt i Diva.
Kontakta gärna epublicering@oru.se för hjälp.
För att redigera din publikationslista går du in under fliken Publikationer och klickar på Välj publikationer från Diva.

Samtliga publikationer får en kryssruta där du bockar ur de publikationer du inte vill visa. Om du bockat ur en publikation kan du enkelt gå in och bocka i den igen för att lägga tillbaka den i litteraturlistan. Om du registrerar en ny publikation i Diva läggs den automatiskt med i litteraturlistan.

När du valt publikationer klickar du på Spara längst ner på sidan.

ORCID är ett internationellt forskar-id som ger varje forskare ett unikt ID som används vid publiceringar, ansökningar och annan forskningsaktivitet. Ett ORCID kan kostnadsfritt skapas på: https://orcid.org och sedan registreras i en tjänst i anslutning till din profilsida. Du kan bara ha ett ORCID registrerat på Örebro universitet och tjänsten är till för att registrera ditt ID i universitetets katalogtjänst. När ditt ORCID är registrerat visas det också på din profilsida i form av en länk.

Ange ditt ORCID och klicka sedan på Spara.