This page in English

Ekonomistöd vid start av forskningsprojekt

Foto på händer till två personer som skriver på ett papper.

När ditt forskningsprojekt har beviljats bör ett startmöte hållas med din institutions ekonom för att säkerställa att avtalet följs.

Vid större projekt kan detta med fördel ske tillsammans med Post Contract vid Grants Office.

Om beviljat belopp skiljer sig från det belopp du ansökt om justeras budgeten tillsammans med din ekonom.

Om du ska göra större upphandlingar i projektet är det viktigt att följa aktuella inköps- och upphandlingsregler som finns på intranätet Inforum.