This page in English

Registrering och sekretess

Foto på en låda fylld med dokumentmappar.

Handlingarna i ditt forskningsprojekt ska registreras och hållas samman i ett ärende.

I samband med att du startar ditt forskningsprojekt är det viktigt att du öppnar ett ärende i vårt ärendehanteringssystem Public 360. Håll forskningsprojektet samlat i ett och samma ärende under projektets gång och ta hjälp av en forskningsadministratör med registreringen.

Ta hjälp av informationshanteringsplanen

Exempel på handlingar som ska registreras är avtal, slutrapport, datahanteringsplan eller beslut om externa medel. Innehåller forskningsmaterialet känsliga uppgifter/sekretess ska det alltid registreras. Exakt vilka handlingstyper som ska registreras får du veta om du tittar i Örebro universitets informationshanteringsplan. Se länk nedan. Informationshanteringsplanen tar upp alla allmänna handlingar som förekommer vid Örebro universitet och anger hur de ska behandlas i enlighet med Riksarkivets föreskrifter. Informationshanteringsplanen finns att ta del av på Inforum. Om du inte kommer åt Inforum, kontakta arkivfunktionen så hjälper vi dig.

Behöver du hjälp med registrering/diarieföring av allmänna handlingar? Kontakta registrator@oru.se

Saknar du inloggning till Public 360? Kontakta 360support@oru.se