Finansieringskompass

För grupper som vill ta ett samlat grepp kring vilken forskningsfinansiering de söker.

Grants Office erbjuder Finansieringskompassen till grupper som vill ta ett samlat grepp kring att utveckla en finansieringsplan. Genom Finansieringskompassen bildar sig forskargruppen en bred bild av finansieringsmöjligheter kopplade till sina specifika intressen. För att skapa en bild av gruppen får den svara på frågor om vart de befinner sig idag, de samlas för att komplettera bilden med en forskningsrådgivare. Forskningsrådgivaren tar med sig detta till Grants Office som återkommer med förslag till finansieringsplan.

Under en utvecklingsfas erbjuds Finansieringskompassen till ENT-fakultet.

Kontakta Grants Office om du har frågor kring Finansieringskompassen.