This page in English

ORU Innovation

Forskare samlade i en innovativ miljö.

Vid en kreativ plats som Örebro universitet, där forskning, utbildning och studenter möts, uppstår både små och stora idéer om hur vi kan göra världen till en bättre plats att leva på. För att ta vara på innovationskraften och hjälpa till att utveckla dessa idéer så att de kan komma till nytta i samhället, har vi byggt en omfattande miljö för innovation och idéutveckling. Vill du vara med och samarbeta? Hör av dig till oss!

Vår innovations- och idéutvecklingsmiljö

ORU Innovation Arena.

ORU Innovation Arena

En kreativ plats där studenter och forskare jobbar tillsammans med näringsliv och offentlig sektor för att möta framtidens utmaningar.

AI Impact Lab.

AI Impact Lab

En mötesplats där företag och offentlig sektor får tillgång till den senaste kunskapen inom AI.

Deltagarna i Social Impact Lab 2018

Social Impact Lab

Social Impact Lab främjar utvecklingen av idéer och innovationer med fokus på samhällsnytta.

Bilden visar entreprenören Sara Hillersberg

Student Impact Lab

I Student Impact Lab inspirerar vi varandra till att skapa nya bättre lösningar för en mer hållbar värld.

Person håller upp vit skylt med texten Innovation på.

Innovationskontoret

Innovationskontoret erbjuder stöd i innovations- och idéutvecklingsprocessen och hjälper forskare att nyttiggöra sina forskningsresultat.

Kvinna sitter på en gymboll. En kvinnlig forskare arbetar i en vit labbrock.

Mötesplats Social Innovation

För att hitta lösningar på globala problem är Örebro universitet en del av samverkansplattformen Mötesplats Social Innovation.

Inkuberas logotyp

Inkubera

Hos Inkubera utvecklas innovativa tillväxtbolag. Läs om hur du kan få hjälp att utveckla din idé och ditt bolag här.

Ansvarig för innovationskontoret

Helena Melander Bergström

Tjänstetitel: VD Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Helena Melander Bergström

E-post:

Telefon: 019 303347

Rum: IA2016

Helena Melander Bergström

Ansvarig för Social Impact Lab

Åsa Allard

Tjänstetitel: Verksamhetsledare/innovationsrådgivare Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Åsa Allard

E-post:

Telefon: 019 301409

Rum: IA2005

Åsa Allard

Ansvarig för Entreprenörskap för studenter

Mattias Dyrvik

Tjänstetitel: Samverkanskoordinator Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Mattias Dyrvik

E-post:

Telefon: 019 303802

Rum: E2220

Mattias Dyrvik