ORU Konsult – hyr in en forskare eller student

ORU Konsult.

Genom ORU Innovations konsultverksamhet kan företag, offentlig sektor och organisationer förstärka sin kompetens genom att hyra in studenter och forskare. Forskaruppdrag och Studentuppdrag matchar dina behov och utmaningar med forskare och studenter som har intresse, kunskap och utbildning inom det specifika området.

Forskaruppdrag.

Forskaruppdrag

Forskaruppdrag sprider kunskap från forskning och utbildning för att skapa goda förutsättningar för tillväxt och utveckling.

Studentuppdrag.

Studentuppdrag

Studentuppdrag erbjuder studenter kvalificerade extrajobb vid sidan av studierna med tydlig anknytning till universitetets program och kurser.