Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Administration för utbildning på grund- och avancerad nivå

Vi arbetar bland annat med:

  • Kursregistrering
  • Kursplaner
  • Resultatrapportering
  • Schemaläggning
  • Tentamen
  • Arkivering/inläggning av uppsatser
  • Blackboard
  • Allmänna administrativa frågor om kurser och program

På varje persons profilsida ser du vilka ämnen vi jobbar med. Vi finns på våning två i Forumhuset.

Administratörer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Sofia Andersson

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Sofia Andersson

E-post:

Telefon: 019 302206

Rum: F2118

Sofia Andersson

Isabella auf der Heide

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Isabella auf der Heide

E-post:

Telefon: 019 303962

Rum: F2120

Josefhine Björn

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Josefhine Björn

E-post:

Telefon: 019 303171

Rum: F2117

Alexander Brewitz

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Alexander Brewitz

E-post:

Telefon: 019 302146

Rum: F2113

Charlotta Enqvist

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Charlotta Enqvist

E-post:

Telefon: 019 303497

Rum: F2122

Sofia Folkesson

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Sofia Folkesson

E-post:

Telefon: 019 303413

Rum: F2114

Olga Jonsson

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Olga Jonsson

E-post:

Telefon: 019 303628

Rum: F2115

Sara Klingvall

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Sara Klingvall

E-post:

Telefon: 019 303314

Rum: F2116

Sara Klingvall