Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Flickor och hälsa

15 oktober 2024 Örebro universitet

Logotyp FlickForsk

FlickForsk! Nordic Network for Girlhood Studies anordnar en konferens på
temat Flickor och hälsa.

Konferensens syfte är att ge möjlighet för flickforskare inom humaniora och samhällsvetenskap att presentera och diskutera sin pågående forskning inom temat flickor och hälsa. Temat är brett och inkluderar olika aspekter av hälsa, kön, sjuklighet, kropp och sexualitet utifrån olika perspektiv. Förhoppningen är att tillsammans fördjupa vår förståelse för många aspekter av hälsa i relation till flickor.

Doktorander och disputerade flickforskare är välkomna att presentera. Deltagande är gratis. Vi siktar på en hybridkonferens med korta presentationer (15 min) men presentationer på plats kommer prioriteras om programmet blir fullt.

Tillsammans hoppas vi kunna skapa en bred bild av den forskning som pågår i Norden och ge möjlighet att hitta nya kontakter och samarbeten.

Information och abstract

Skriv ihop ett kort abstract/sammanfattning av vad du vill presentera med koppling till konferensens tema (max 10 rader) samt ange namn, e-postadress och akademisk hemvist. Skicka ditt abstract till flickforsk@oru.se senast den 3 juni 2024. Ange om du vill presentera på plats eller på distans.

Call for abstract: Flickor och hälsa (pdf) 

Kontakt och frågor: flickforsk@oru.se