Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Ett liv som andra i gemenskap med andra

02 oktober 2024 — 03 oktober 2024 Campus Örebro

Långhuset, Örebro Campus.

Välkomna till konferens med fokus på forskning om funktionsnedsättning, funktionshinder, specialpedagogik och socialt arbete som arrangeras till minne av Bengt Nirjes 100-årsdag. Nirje formulerade på 1960-talet normaliseringsprincipen som fick betydelse för att förbättra omsorgen för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Principens intentioner lever vidare men idag tolkat till begrepp som självbestämmande, tillgänglighet och delaktighet.

Forskargrupperna Specialpedagogik, Utveckling och Lärande (SpecUL), Funktionsnedsättning och Samhälle (FuSa), Socialt arbete och omsorg i ett livslopp (SAOL) bjuder in till en tvärvetenskaplig forskningskonferens på temat ”Ett liv som andra i gemenskap med andra”.

Programmet innehåller keynote speakers, parallella sessioner, nätverkskontakter och avslutas med nätverksmöte för Svenska nätverket för funktionshinderforskning. Konferensspråk är svenska förutom för en keynote som föreläser på engelska.

Keynote

Professor emeritus i sociologi, Mårten Söder, Uppsala universitet
Professor in Disability Studies, Hisayo Katsui, Helsingfors University

Välkomna!
Organisationskommittén: Thomas Barow, Johanna Gustafsson, Thomas Strandberg

Här kan du läsa mer om konferensen.