Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Anmälan till psykologmottagningen

Observera! Under perioden juni till och med augusti är mottagningen stängd och du som anmäler dig kommer att bli uppringd i september!

Syftet med insamlandet av personuppgifter är att du som intressent skall kunna få kontakt med psykologmottagningen samt att mottagningens personal skall kunna ringa dig för att se om vi kan hjälpa dig. Personuppgifterna behandlas enligt ditt samtycke. Det är helt frivilligt att deltaga och du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak. Alla uppgifter som kommer till oss behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. När vi har bedömt om vi går vidare med behandling eller inte raderar vi uppgifterna som du har lämnat i detta formulär.

Här finns mer information om hur Örebro universitet behandlar dina personuppgifter

 

Jag samtycker till att mina personuppgifter hanteras i enlighet med ovanstående

Telefonkontakt

Då du kontaktat oss kommer vi att ringa upp dig för en kortare telefonintervju. Detta för att se om vi tror att du kan få hjälp hos oss eller om vi ska hänvisa dig vidare. Det kan dröja några veckor innan du blir uppringd.  Vi kontaktar dig via telefon och ringer då från dolt nummer eller att det står att vi ringer från Örebro universitet. Vi tar emot för behandling i mån av möjlighet och de flesta behandlingar startar upp i början av terminer (februari respektive september).