Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Socialvetenskapliga seminarier

Socialvetenskapligt seminarium i socialt arbete är en mötesplats för ämnets forskare, forskarstuderande och övrig forskande och undervisande personal där ämnets pågående forskning är i fokus.

Datum för vårterminen 2023:

18 januari, kl. 13.15-16.00, lokal L2449

1 mars, kl. 13.15-16.00, lokal L2449

29 mars, kl. 13.15-16.00, lokal L2449

26 april, kl. 13.15-16.00, lokal L2449

24 maj, kl. 13.15-16.00, lokal L2449


Uppdaterad information om innehåll och eventuella bilagor skickas ut till ämnet via Outlook en vecka innan respektive seminarium äger rum. Ordförande för de socialvetenskapliga seminarierna är Daniel Uhnoo. E-post: This is an email address