This page in English

Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Psykofys, Hjärna & Virtual Reality Labbet

Testpersonen är försedd med hörlurar  och sitter framför dataskärmen.

Psykofysiologi betyder samspel mellan hjärna och kropp, vilket innebär att vi reagerar kroppsligt när vi hör eller ser olika saker. När vi blir skrämda reagerar vår kropp automatiskt, och det är ingenting som vi själva behöver tänka på. Vi är intresserade av att mäta reaktioner fysiologiskt, liksom att skapa virtuella miljöer där våra deltagare kan få interagera med sin omgivning. Vi kan då mäta hur olika individer väljer att agera i en given situation.

Är du intresserad av laboratoriet, kontakta Catherine Tuvblad, catherine.tuvblad@oru.se.

I vårt psykofysiologiska labb mäter vi:

  • Hjärnaktivitet genom elektroencefalografi (EEG). Detta görs genom att fästa elektroder på skalpen.
  • Aktivitet i ansiktsmusklerna genom elektromyografi (EMG). Detta görs genom att fästa elektroder på blinkmuskeln (under ögat) för att mäta blinkningar, på muskulaturen vid munnen för att mäta t.ex. leende, samt på muskulaturen i pannan för att mäta ansiktsrynkningar.
  • Funktionell hjärnavbildning (fNIR) för att samla in data om kognitiva processer. Detta görs genom att använda infraröd strålning för att mäta syresättning i frontalloben.
  • Autonoma responser såsom puls (EKG) och andning (RSP). Genom att fästa elektroder på revben och nyckelben mäter vi pulsen, och genom att fästa ett bälte runt magen kan vi mäta andning.
  • Hudkonduktans/handsvett genom elektrodermala responser (EDA). Vi fäster elektroder på den icke-dominanta handens fingertoppar för att mäta förändringar i handsvett.
  • Blodtryck
  • Eye tracking, vilket innebär att följa ögonens rörelser och studera vad deltagaren i labbet fokuserar sin blick på.
  • Virtuell verklighet (Virtual reality, VR), genom att deltagaren får delta i en simulerad miljö och där också kan interagera med sin virtuella omgivning.