Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Praktik för kriminologer

Inom Kriminologiprogrammet finns möjlighet att göra verksamhetsförlagd praktik under Termin 5. Praktiken sker hos verksamheter, organisationer eller myndigheter där brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete bedrivs.

Praktikkursen omfattar 10 veckor. Sju av dessa veckor förväntas du vara på praktikplatsen minst 80 % av en vanlig 40-timmarsvecka. Övrig tid ägnas åt självstudier och du ska bland annat genomföra en självständig uppgift, en rapport, där teori och praktik vävs samman.

Du söker och väljer praktik på egen hand, men praktikplatsen ska godkännas av Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap, via kursansvarig/examinator.

Praktiken sker hos verksamheter, organisationer eller myndigheter där brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete (i vid bemärkelse) genomförs och där kriminologiska frågor diskuteras kontinuerligt.

Kursen innebär sedvanlig praktik. Det betyder att du ska medverka i praktikplatsens arbete på lämpligt sätt, tilldelas egna arbetsuppgifter, delta i moment där praktikplatsen är samlad, följa och biträda i personalens utåtriktade aktiviteter etc.

Patrik Vallin

”Flera av mina praktikanter har fått anställning”

Att ta emot en student som praktikant tillför ett stort värde till verksamheten – och det är också ett sätt att lära känna sina framtida kollegor. Det säger Patrik Vallin, poliskommissarie i Polisregion Bergslagen. Här berättar han om sina erfarenheter av att vara handledare till en kriminologstudent.