This page in English

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kvalitetsarbete och rankning

Handelshögskolan vid Örebro universitet arbetar löpande och mycket aktivt med både kvalitetsarbete och rankning. Vi är ackrediterade av AACSB som är det största globala ackrediteringsorganet och nätverket för handelshögskolor i världen, något som även är positivt för vår ranking.

AACSB

Handelshögskolan är ackrediterade av AACSB, (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) som är det största internationella ackrediteringsorganet i världen för utbildning inom ekonomi.

AACSB

Processen fram till en AACSB ackreditering bygger på ett omfattande systematiskt utvecklingsarbete baserat på 15 internationella standarder. Det är ett arbete som handlar om att säkerställa att man lever upp till en hög kvalitet och där hela verksamheten bedöms, från utbildning och studiemiljö till forskning och samverkan.  Granskningen görs av externa bedömare som är erfarna prefekter från handelshögskolor runtom i världen. Processen är mycket noggrann och tar flera år.

Mindre än 5 procent av 16.000 handelshögskolor över hela världen är ackrediterade av AACSB. Att erhålla en ackreditering vittnar därför om hög utbildningskvalitet och ger en internationellt vedertagen kvalitetsstämpel. 


UKÄ

UKÄ

Handelshögskolans alla utbildningar bedömdes ha "hög kvalitet" i Universitetskanslerämbetets (UKÄ) senaste utvärdering som genomfördes 2012-2014. UKÄ:s uppdrag är att granska kvaliteten på högskoleutbildningarna, de analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan samt bevakar studenternas rättssäkerhet. Läs mer om UKÄ:s arbete på deras websida.

Under 2016-2022 kommer UKÄ granska våra forskarutbildningar.


PRME

PRME

Principles for Responsible Management Education (PRME) lanserades 2007 på FN:s “Global Compact Leaders Summit” och är det största organiserade samarbetet mellan FN och handelshögskolor.

PRME:s mission
The mission of PRME is to transform management education, research and thought leadership globally by providing the Principles for Responsible Management Education framework, developing learning communities and promoting awareness about the United Nations' Sustainable Development Goals.

Läs Handelshögskolans PRME Sharing Information on Progress (SIP) Reporter om vårt arbete med hållbar utveckling.

Mer information finns på PRMEs hemsida.

Kontaktperson för PRME vid Örebro universitet är Tommy Borglund


Times Higher Education

Times Higher Education

Times Higher Education (THE) är en av världens högst värderade universitetsrankningar. Universitet och högskolor utvärderas utifrån fem kriterier: utbildning, forskning, citeringar, internationalisering och näringslivsfinansiering.

Örebro universitet har i flera år haft framstående placeringar på olika rankningar från Times Higher Education. Den främsta anledningen är att vetenskapliga artiklar skrivna av universitetets forskare i stor utsträckning har citerats av andra forskare, och därmed fått internationellt genomslag.

Rankningarna från Times Higher Education har stor betydelse när det gäller att attrahera internationella studenter, forskare och lärare. De ger ökad nationell och internationell synlighet och är viktiga för att kunna ingå strategiska partnerskap med utländska universitet.

Läs mer om Örebro universitets placering på THE:s olika rankningar här.


EduniversalEduniversal

Eduniversal är ett erkänt rankningsinstitut som årligen rankar de 1.000 bästa av världens 16.000 handelshögskolor, bland annat för att ge studenter ett verktyg för att jämföra ekonomiutbildningar världen över. De kriterier som används är exempelvis vilka utbildningar som lärosätet ger, graden av internationalisering, genomförda ackrediteringar, lärosätets position på andra rankninglistor och internationellt rykte.

Hösten 2016 rankades Handelshögskolan vid Örebro universitet för första gången som en av de 1 000 bästa handelshögskolorna i världen. Vid 2018 års rankning avancerade Handelshögskolan i Örebro på listan och vi har sedan dess behållit vår position, även i 2021 års ranking

Vilka andra som är rankade och mer information kan man hitta här.