This page in English

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Alumn

Studenter på väg uppför en trappa.

Alumn är latin och betyder "lärjunge" eller "elev", men vi använder alumn som ett samlingsnamn för studenter som avslutat sina studier vid Örebro universitet.

Alumner är viktiga ambassadörer för universitetet och Handelshögskolan, och genom alumnnätverket vill vi fortsätta att ha kontakt och samarbeten med våra tidigare studenter. När våra studenter tar sig ut i arbetslivet hamnar de inom en rad olika yrken och organisationer, såväl nationellt som internationellt. Våra alumner kan därför ge oss på Handelshögskolan viktig input till vårt pågående kvalitets- och utvecklingsarbete. Genom att vara en aktiv alumn vid Örebro universitet kan man påverka utbildningen, ta del av den senaste forskningen, träffa våra duktiga studenter och få inbjudningar till olika evenemang.

Besök gärna vårt alumnnätverk Alumner och vänner om du vill ha mer information om alumnverksamheten vid Örebro universitet.