Handelshögskolan vid Örebro universitet

Beställ kopia på tentamensfrågor

Använd det här formuläret för att beställa kopia av tentamina inom Handelshögskolan. Vi skickar handlingarna till dig via e-post.

Söker du tentamenssvar skrivna av andra studenter vänder du dig till Studentcentrum.

OBS! Läs mer om hur du ska fylla i formuläret här.
Det är viktigt att det blir rätt för att du ska få snabb service!

Beställ kopia av tentamina

Fyll i din beställarinformation:

Maxgräns för avgift:

OBS! Vi skickar din beställning via e-post. Vi inkluderar då information om eventuell avgift. Fakturering sker separat till din fakturaadress.

Har du inte fått återkoppling från oss? Vänligen kontakta This is an email address så hjälper vi dig.

 

Fyll i information gällande de tentamina du vill beställa:

Observera att vi via detta formulär tillhandahåller tentamensfrågor

Välj tentamensdatum

Ange tentamensdatum:

I rutan nedanför kan du nu ange ett exakt datum (YYYY-MM-DD) eller ange en period då tentamen borde ha skrivits - även om du inte känner till det exakta datumet (ex: "ordinarie tentamen från vårterminen 2021").

Genom att skicka in detta formulär samtycker jag till att mina uppgifter i formuläret hanteras av Örebro universitet för expediering av begärd allmän handling. Uppgifterna behandlas i systemet EpiServer under två år varefter de gallras. Lämnade uppgifter kan rättas och även raderas genom att kontakta This is an email address.

Mer information om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter finns på sidan Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet.

Jag godkänner: