This page in English

Beställ kopia på allmän handling - skrivna tentamenssvar

I det här formuläret kan du begära ut allmänna handlingar i form av skrivna tentamenssvar som en annan student har skrivit och som finns i vårt arkiv. Vi expedierar handlingarna till dig via e-post, dock kan större beställningar lämnas ut fysiskt i Infocenter. Observera att Infocenter inte tillhandahåller tentamensfrågor.

Här kan du läsa mer information om hur du ska fylla i formuläret för att begära ut allmän handling och vad du ska tänka på. Bland annat vilken information du ska fylla i samt var du kan hitta den informationen.

Vissa äldre tentamenssvar finns att söka fram utan avgift i Studenttjänster? Ta en titt på Sök skannade tentamenssvar!

Formulär: Beställ allmänna handlingar - skrivna tentamenssvar

Fyll i din beställarinformation:

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Avgift för beställning:

Vi skickar din beställning via e-post inom 7 arbetsdagar. Vi inkluderar då information om eventuell avgift. Fakturering sker separat till din fakturaadress ca fem veckor efter du har fått handlingarna digitalt. Om beställningen överskrider 199 sidor kommer utlämnandet av handlingen göras mot betalning i Infocenters kassa på campus Örebro.

Handlingarna expedieras endast i sin helhet om inget annat uttryckligen efterfrågas och är överenskommet.

Maxgräns för avgift:

 

Fyll i information gällande de tentamenssvar du vill beställa:

Jag förstår att jag via detta beställningsformulär endast kan beställa tentamenssvar, ej frågor:
Välj tentamensdatum:

Ange tentamensdatum:

I rutan nedanför kan du nu ange ett exakt datum (YYYY-MM-DD) eller ange en period då tentamen borde ha skrivits - även om du inte känner till det exakta datumet (ex: "ordinarie tentamen från vårterminen 2021"). Observera att tentamenssvar endast bevaras i två år. Handlingar som är äldre än så finns dessvärre inte längre kvar i vårt arkiv och är således inte möjliga att ta del av.

Tentamenssvarets betyg:
Jag godkänner:
Jag godkänner:

 


Genom att skicka in detta formulär samtycker jag till att mina uppgifter i formuläret hanteras av Örebro universitet för expediering av begärd allmän handling. Uppgifterna behandlas i systemet EpiServer under två år varefter de gallras. Lämnade uppgifter kan rättas och även raderas genom att kontakta studentcentrum@oru.se. Vid begäranden som resulterar i avgift delas dina personuppgifter med ekonomiadministratörer i faktureringssyfte. Vid begäranden av handlingar som inte bevaras hos Studentcentrum skickas ärendet vidare, inklusive dina personuppgifter, till berörd instans på myndigheten för hantering.

Mer information om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter finns på sidan Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet. Du kan även läsa mer om varför vi ber dig skriva in dina personuppgifter i just detta formulär via denna länk.

Jag godkänner:
Keep session alive