Handelshögskolan vid Örebro universitet

Livet som student på Handelshögskolan

Hur är livet som student på Handelshögskolan? Hur är Örebro som studentstad? Funderingarna är många när man börjar plugga i en ny stad. Vi har därför valt att fråga några studenter som läser eller har läst här om hur det egentligen är. Här kan du läsa om våra studenters upplevelser och erfarenheter av Handelshögskolan och Örebro.