This page in English

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Kontakt och presentation

Institutionen består av fyra ämnesenheter: Juridicum, psykologi, socialt arbete och kriminologi. I det dagliga arbetet bedrivs här forskning, utbildning och samverkan inom våra huvudområden och med det omgivande samhället. Institutionen leds av en institutionsledning bestående av prefekt och proprefekt och enheterna styrs av enhetschefer. Till stöd för verksamheten finns en administrativ enhet med en enhetschef.

Vill du veta mer om oss eller komma i kontakt med någon av oss som arbetar här, är du välkommen att se mer på våra forsknings- eller utbildningssidor eller klicka vidare till länken mer om oss på JPS.

 Mer om oss på JPS