Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

ORUkrim-dagen

Vad är ORUkrim-dagen?

ORUkrim-dagen är en årlig konferens- och kompetensutvecklingsdag som arrangeras av kriminologiämnet vid Örebro universitet. Syftet med ORUkrim-dagen är att sprida och diskutera aktuell kriminologisk forskning samt brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser. Alla kriminologistudenter vid Örebro universitet deltar och tidigare studenter bjuds också in. 

Studenter, praktiker, forskare träffas och får tillsammans ta del av aktuell kriminologisk forskning och projekt från praktiken. 

För vilka är denna dag intressant?

T.ex. polis, kriminalvård, socialtjänst, institutionsvård (SiS), psykiatri, förskola/skola, privata aktörer som arbetar med brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete.

Information om ORUkrim-dagen 2022

ORUkrim-dagen 2022 är inställd.