Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Socialvetenskapliga seminarier HT20

 

2 SEPTEMBER KL. 13:15 – 16:00

Doktorand John Brauer lägger fram ett artikelmanus med arbetstiteln: ”Mechanisms of competing (and completing) institutional logics”.
Kommentator: Doktor Robert Lindahl.

Doktor Jürgen Degner lägger fram ett bokkapitel med arbetstiteln: ”Förutsättningar att driva en människobehandlande verksamhet – med fokus på människans förändringsförmåga, forskningsbaserade principer och behandlingsinnehåll”.
Kommentatorer: Adjunkt Claes Holm och Doktor Maria Bennich.

Docent Björn Johansson informerar om forskningsansökningar och Vetenskapsrådets bedömningsprocesser.

7 OKTOBER KL. 13:15 – 16:00

Doktor Linda Arnell lägger fram ett artikelmanus med arbetstiteln: ”The relative well-being among women with the experiences of childhood abuse”.
Kommentator: Doktor Anna Jonhed.

Doktor Sara Thunberg lägger fram ett artikelmanus med arbetstiteln: ”Young Girls Narrate Their Experiences of Youth Intimate Partner Violence”.
Kommentator: Doktor Linda Arnell.

28 OKTOBER KL. 13:15 – 16:00

Gästföreläsning: Doktor Jane Fenton, University of Dundee, Skottland håller en gästföreläsning på temat kritiska och radikala perspektiv i det sociala arbetets utbildning och praktik, med titeln ”Social work for lazy radicals: Relationship building, critical thinking and courage in practice”.

Docent Jessica Jönsson lägger fram ett artikelmanus med arbetstiteln: ”Rustad för morgondagen? Kritiska och radikala perspektiv i den svenska socionomutbildningens styrdokument”.
Kommentatorer: Doktor Anna Petersén och Adjunkt Katarina Hjortgren.

2 DECEMBER KL. 13:15 – 16:00

Doktorand Charles Kiiza Wamara lägger vid ett mittseminarium fram sin avhandling med arbetstiteln: ”Propagating anti-discriminatory and indigenous social work practices to effectively address elder abuse in Uganda” för granskning.
Kommentator: Docent Monika Wilinska, Jönköpings universitet.


Seminarierna sker digitalt via Zoom. Ordförande för de socialvetenskapliga seminarierna är Jessica Jönsson: This is an email address