Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Socialvetenskapliga seminarier VT21

20 januari, kl. 13.15 - 16.00
Planseminarier
Doktoranderna Jack Lukkertz, Johan Stjernqvist och Martina Vikander presenterar sina avhandlingsplaner och dessa kommenteras av utsedda kommentatorer.

17 februari, kl. 13.15 - 16.00       
Planseminarium
Doktorand Jack Lukkertz presenterar sin avhandlingsplan och den kommenteras av utsedda kommentatorer.
Tema forskningsansökningar

Maria Moberg Stephenson – om att skriva en ansökan om forskningsanslag.
Anna-Karin Larsson och Linda Arnell – en forskningsansökan till Vetenskapsrådet.

7 april, kl. 13.15 - 16.00               
Tema samtal om forskning 
Anna-Karin Larsson – om sampublicering med studenter
Åsa Källström och John Fredriksson (UB) – Om etik-i-publicering.  

19 maj, kl. 13.15 - 16.00             
Tema dokumentationssystem och socialt arbete 
Robert Lindahl har bjudit in gäster från Lund universitet.

9 juni, kl. 13.15 - 16.00               
Tema arbetsmarknadspolitik  
John Brauer presenterar ett artikelmanus ”Representations of unemployment in labour market policies”. Ellen Parsland, Socialhögskolan Lunds universitet, kommenterar.

Samtal med en av enhetens hedersdoktorer   

Sandra Graham-Bermann, Ann Arbor University i Michigan.

Seminarierna sker digitalt via Zoom. Inbjudan och möteslänk skickas ut en vecka innan respektive seminarium. Ordförande för de socialvetenskapliga seminarierna är Jessica Jönsson. Tillförordnad ordförande under VT21 är Daniel Uhnoo This is an email address