Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

SWINDIA-projektet

Socionomprogrammet vid Örebro universitet har ett samarbete med Indien, Sweden-India Project, som inneburit att flera hundra studenter har fått möjlighet att genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i Indien tillsammans med studenter från andra svenska lärosäten.

Den 7 februari 2019 hade vi 25-års jubileum!