Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Praktik för kriminologer

Inom Kriminologiprogrammet finns möjlighet att göra verksamhetsförlagd praktik under Termin 5. Praktiken sker hos verksamheter, organisationer eller myndigheter där brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete bedrivs.

Inom Kriminologiprogrammet finns möjlighet att göra praktik under Termin 5.
Praktikkursen omfattar 10 veckor. Sju av dessa veckor förväntas du vara på praktikplatsen minst 80 % av en vanlig 40-timmarsvecka. Övrig tid ägnas åt självstudier och du ska bland annat genomföra en självständig uppgift, en rapport, där teori och praktik vävs samman.

Du söker och väljer praktik på egen hand, men praktikplatsen ska godkännas av Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, via kursansvarig/examinator.

Praktiken sker hos verksamheter, organisationer eller myndigheter där brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete (i vid bemärkelse) genomförs och där kriminologiska frågor diskuteras kontinuerligt.

Kursen innebär sedvanlig praktik. Det betyder att du ska medverka i praktikplatsens arbete på lämpligt sätt, tilldelas egna arbetsuppgifter, delta i moment där praktikplatsen är samlad, följa och biträda i personalens utåtriktade aktiviteter etc.