Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Uppsamlingstentor i augusti på JPS

Under augusti erbjuds tillfälle för uppsamlingsexamination inför höstterminen. Uppsamlingsexaminationen ges utöver ordinarie examination och omexamination.

Aktuell information publiceras strax före vårterminens slut.