Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Uppsamlingstentor i augusti på JPS

Under augusti erbjuds tillfälle för uppsamlingsexamination inför höstterminen. Uppsamlingsexaminationen ges utöver ordinarie examination och omexamination.

Anmälan

Anmälan till salstentamen sker som vanligt via Studentforum under anmälningsperioden (5 veckor - 5 dagar innan examinationstillfället). Kan du mot förmodan inte anmäla dig, kontakta This is an email address senast 2 veckor innan tillfället. Ange kursnamn, provets namn samt ditt namn och personnummer.

Anmälan till hemtentamen sker via e-post enligt anvisningar i dokumentet för respektive ämne, senast XX juli/augusti. Du som anmält dig kommer att få mer detaljerad information om koder, Urkund m.m. via mail.


Ämnen

Följ länkarna för respektive ämne för att få mer information om aktuella datum på uppsamlingsexaminationer.

För detaljerad information om tid för salstentamen se tentamenschemat. Ta för vana att kontrollera information om tid och sal dagen innan tentamen äger rum eftersom sena ändringar kan förekomma.

 Juristprogrammet

Psykologprogrammet

Psykologi fristående kurser

Rättsvetenskapliga programmet