Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Örebro studentkår och Sobra

Örebro studentkår består av nio kårsektioner som tillsammans representerar alla studenter och doktorander på Örebro universitet. Studenter vid JPS som blir medlemmar i Örebro studentkår tillhör kårsektionen Sobra. Sobra strävar efter att berika studenternas studietid och erbjuder ett brett utbud studiefrämjande och studiesociala aktiviteter till sina medlemmar.
Läs mer om Sobras verksamhet på deras hemsida:
https://www.sobrasektionen.com
Läs mer om Örebro studentkårs verksamhet på deras hemsida:
http://www.orebrostudentkar.se