Forskningsprojekt

Internetbaserad prevention av återfall och sjukfrånvaro vid kvarvarande depressiva symtom

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Fredrik Holländare

Forskningsämne

En tidigare studie som genomförts vid PFC har visat att internetbaserad KBT kan förhindra återfall i depression. Det är dock inte tidigare studerat om det också kan förhindra sjukfrånvaro. I samarbete med Professor Lisa Ekselius vid Psykiatrin i Uppsala genomförs nu en studie där vi testar om internetbaserad återfallsprevention kan förhindra sjukfrånvaro hos personer som har depressiva restsymtom trots en stabil antidepressiv medicinering. Samtidigt försöker vi replikera resultatet att återfallen kan minskas med metoden, samt studera om upplevd stress i allmänhet och på arbetet i synnerhet predicerar utfallet av behandlingen. Målet är att inkludera 264 patienter i studien.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Försäkringskassan