This page in English

Fredrik Holländare

Befattning: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post: -

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Fredrik Holländare
Forskningsämne

Om Fredrik Holländare

Fredrik Holländare är psykolog och forskare inom fältet internetbaserad kognitiv beteendeterapi. Huvudfokus är internet-KBT för depression, dels som behandling men också som återfallsprevention. Forskningen har dock också breddats till studier om kopplingen mellan insatser i vården och suicidrsik.

Fredrik Holländare är också biträdande handledare för en doktorand och verksam som enhetschef för Utvecklingsenheten för psykoterapi och psykologisk behandling inom Region Örebro län. 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript