This page in English

Fredrik Holländare

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Fredrik Holländare

Forskningsämne

Om Fredrik Holländare

Fredrik Holländare är psykolog och forskare inom fältet internetbaserad kognitiv beteendeterapi. Huvudfokus är internet-KBT för depression, dels som behandling men också som återfallsprevention. Forskningen har dock också breddats till studier om kopplingen mellan insatser i vården och suicidrsik.

Fredrik Holländare är också biträdande handledare för en doktorand och verksam som enhetschef för Utvecklingsenheten för psykoterapi och psykologisk behandling inom Region Örebro län. 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Flygare, A. , Engström, I. , Hasselgren, M. , Jansson-Fröjmark, M. , Frejgrim, R. , Andersson, G. & Holländare, F. (2020). Internet-based CBT for patients with depressive disorders in primary and psychiatric care: Is it effective and does comorbidity affect outcome?. Internet Interventions, 19.
Cato, V. , Holländare, F. , Nordenskjöld, A. & Sellin Jönsson, T. (2019). Association between benzodiazepines and suicide risk: a matched case-control study. BMC Psychiatry, 19 (1).
Norell-Clarke, A. , Tillfors, M. , Jansson-Fröjmark, M. , Holländare, F. & Engström, I. (2018). Does Mid-Treatment Insomnia Severity Mediate between Cognitive Behavioural Therapy for Insomnia and Post-Treatment Depression?: An Investigation in a Sample with Comorbid Insomnia and Depressive Symptomatology. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 46 (6), 726-737.
Norell-Clarke, A. , Tillfors, M. , Jansson-Fröjmark, M. , Holländare, F. & Engström, I. (2017). How does cognitive behavioral therapy for insomnia work?: An investigation of cognitive processes and time in bed as outcomes and mediators in a sample with insomnia and depressive symptomatology. International Journal of Cognitive Therapy, 10 (4), 304-329.
Forsell, E. , Bendix, M. , Holländare, F. , von Schultz, B. S. , Nasiell, J. , Blomdahl-Wetterholm, M. , Eriksson, C. , Kvarned, S. & et al. (2017). Internet delivered cognitive behavior therapy for antenatal depression: A randomised controlled trial. Journal of Affective Disorders, 221, 56-64.
Wurm, M. , Klein Strandberg, E. , Lorenz, C. , Tillfors, M. , Buhrman, M. , Holländare, F. & Boersma, K. (2017). Internet delivered transdiagnostic treatment with telephone support for pain patients with emotional comorbidity: a replicated single case study. Internet Interventions, 10, 54-64.
Edlund, S. , Wurm, M. , Holländare, F. , Linton, S. J. , Fruzzetti, A. E. & Tillfors, M. (2017). Pain patients´ experiences of validation and invalidation from physicians before and after multimodal pain rehabilitation: Associations with pain, negative affectivity and treatment outcome. Scandinavian Journal of Pain, 17, 77-86.
Sellin, T. , Holländare, F. & Tillfors, M. (2017). Psychiatric ward consumption before suicide: A case-control study. European psychiatry, 41, S295-S296.
Holländare, F. , Gustafsson, S. A. , Berglind, M. , Grape, F. , Carlbring, P. , Andersson, G. , Hadjistavropoulos, H. & Tillfors, M. (2016). Therapist behaviours in internet-based cognitive behaviour therapy (ICBT) for depressive symptoms. Internet Interventions, 3, 1-7.
Norell-Clarke, A. , Jansson-Fröjmark, M. , Tillfors, M. , Holländare, F. & Engström, I. (2015). Group cognitive behavioural therapy for insomnia: Effects on sleep and depressive symptomatology in a sample with comorbidity. Behaviour Research and Therapy, 74, 80-93.
Norell-Clarke, A. , Tillfors, M. , Jansson-Fröjmark, M. , Holländare, F. & Engström, I. (2014). An investigation of dysfunctional beliefs as a mediator of cognitive behavioural therapy for insomnia in a sample with insomnia and depression. Journal of Sleep Research, 23, 217-217.
Holländare, F. , Anthony, S. A. , Randestad, M. , Tillfors, M. , Carlbring, P. , Andersson, G. & Engström, I. (2013). Two-year outcome of internet-based relapse prevention for partially remitted depression. Behaviour Research and Therapy, 51 (11), 719-722.
Holländare, F. , Johnsson, S. , Randestad, M. , Tillfors, M. , Carlbring, P. , Andersson, G. & Engström, I. (2011). Randomized trial of Internet-based relapse prevention for partially remitted depression. Acta Psychiatrica Scandinavica, 124 (4), 285-294.
Holländare, F. , Askerlund, A. , Nieminen, A. & Engström, I. (2008). Can the BDI-II and MADRS-S be transferred to online use without affecting their psychometric properties?. Electronic Journal of Applied Psychology, 4 (2), 63-65.
Andersson, G. , Bergström, J. , Buhrman, M. , Carlbring, P. , Holländare, F. , Kaldo, V. , Nilsson-Ihrfelt, E. , Paxling, B. & et al. (2008). Development of a new approach to guided self-help via the Internet: The Swedish experience. Journal of technology in human services, 26 (2-4), 161-181.
Andersson, G. , Bergström, J. , Holländare, F. , Carlbring, P. , Kaldo, V. & Ekselius, L. (2005). Internet-based self-help for depression: randomised controlled trial. British Journal of Psychiatry, 187, 456-461.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Holländare, F. (2011). Managing depression via the Internet: self-report measures, treatment & relapse prevention. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitet.

Manuskript