Klassisk sång med inriktning professionell ensemble I, Musikalisk gestaltning, avancerad nivå, 30 hp

Är du utbildad sångare och vill satsa på en karriär som ensemblesångare? Denna utbildning förbereder dig för ett hållbart yrkesliv som sångare i kör och ensemble på internationellt professionell nivå. Musikhögskolan vid Örebro universitet erbjuder lärare med spetskompetens och studier i moderna lokaler.

Varför behövs den här nya utbildningen?
Efterfrågan på professionella ensemblesångare är stor, både inom det nationella och internationella musiklivet. Förutom en högklassig sångutbildning förväntas dagens körsångare även besitta många fler kvalifikationer. Dessvärre ger musikhögskolornas läroplaner sällan tillräckligt med utrymme för utveckling av dessa ensemblespecifika färdigheter. Med denna fristående kurs erbjuder Örebros musikhögskola en skräddarsydd och kompletterande utbildning för framtidens ensemblesångare.

Kursinnehåll:
• Undervisning i solo- och ensemblesång
• Samarbete med kammarmusiklinjen
• Repertoarkännedom
• Förberedelse för audition
• Prima vista-läsning och analys
• Gehörsträning
• Seminarier

Utöver alla lektioner - enskilda, i grupp och i Master Class-form - tillkommer konserter och praktik i form av samarbeten med och auskultation hos ensembler såsom Radiokören, Eric Ericsons Kammarkör och andra.

Musikhögskolan i Örebro är en kreativ plats där det är lätt att knyta kontakter och starta samarbeten med musikutövare inom andra fält. Stor vikt läggs vid din förmåga till självständigt arbete och förmåga att kunna samarbeta och samverka med andra.

Skulle du välja att bo på annan ort är det möjligt genom att de gemensamma lektionerna generellt är förlagda till fasta veckodagar och de enskilda lektionerna planeras i samråd med läraren på ett sätt som passar din vardag.

På Musikhögskolan vid Örebro universitet har du tillgång till ändamålsenliga och välutrustade lokaler för övning och repetitioner. Som student får du tillgång till notbibliotek, musik- och notskrivningsprogram, konton för digitala tidskrifter m m.

Välkommen med din ansökan!

Fördjupning

Avancerad nivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (AXX)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Konstnärlig kandidatexamen i musik eller Musiklärarexamen samt godkänt färdighetsprov som prövar musikaliska kunskaper och färdigheter. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Resultat vid färdighetsprov

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H4602