Komposition I, 7,5 hp

Genom studier och eget arbete ska den studerande efter genomgången kurs kunna komponera musik på grundläggande nivå i olika genrer och stilar för varierande typer av ensembler/körer.
Övrigt:För information om färdighetsprov se www.oru.se/musik.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + godkänt färdighetsprov som prövar musikaliska kunskaper och färdigheter.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H4614