Körledning för musiklärare 2, 7,5 hp

Kursen är en fortsättning på Körledning för musiklärare 1 och syftar till att vidareutveckla studentens konstnärliga och pedagogiska förmåga att leda och arbeta med kör. Kursens huvudsakliga innehåll är planering och genomförande av ett projekt med Musikhögskolans kammarkör eller en liknande ensemble.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Körledning för musiklärare, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H4630

Anmäl dig nu