Körledning för musiklärare, 7,5 hp

De praktiska aspekterna av körledning står i fokus för denna kurs, som vänder sig till verksamma musiklärare och avancerade studenter inom lärarprogrammet.
Syftet är att stärka och vidareutveckla det egna körarbetet i skolan med hjälp av en varierad och empatisk repetitionsmetodik. Kursens har också fokus på dirigering, dvs. den gestiska kommunikationen av en musikalisk intention. Dirigering undervisas i kombination med rytmik.
Kursen inkluderar praktiskt körarbete, gestik, rytmik, sceniskt agerande i kör och grupp, samt repetitionsmetodik. Förutom grupplektioner får studenterna praktiska och individuella skriftliga reflektionsuppgifter.

Lärare:
Florian Benfer (kursansvar)
Johanna Levin
Ulrika Landell

Genomförande under sommarterminen:
Två kursblock om vardera tre undervisningsdagar på musikhögskolan, 17-19 juni och 5-7 augusti (alltid kl. 09.45-17.00).
Genomförande under höstterminen:
Åtta teoretiska och praktiska lektioner. Exakta datum och tider bestäms i början av terminen.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Musik för lärare II, Gymnasieskolan, 15 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V4383

Förkunskapskrav: Musik för lärare II, Gymnasieskolan, 15 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H4628

Anmäl dig nu