Körpedagog inriktning barn- och ungdomskör I, 7,5 hp

I kursen arbetar vi såväl teoretiskt som praktiskt med metodik och pedagogik för att leda barn och unga i körsång. Kursens tyngdpunkt ligger på de yngre barnens röster och introducerandet av stämsång.
Studierna omfattar gestik, metodik, piano, repertoarkunskap, rytmik mm.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V4308

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V4608