Körpedagog, inriktning barn- och ungdomskör II, 7,5 hp

I kursen får du möjlighet att fördjupa dig såväl teoretiskt som praktiskt i metodik och pedagogik för att leda barn och unga i körsång. Kursens tyngdpunkt ligger på de något äldre barnens och tonåringarnas röster och utvecklandet av stämsången.
Studierna omfattar gestik, metodik, piano, repertoarkunskap, rytmik mm.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Körpedagog, inriktning barn- och ungdomskör I, 7,5 högskolepoäng

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V4309

Förkunskapskrav: Körpedagog, inriktning barn- och ungdomskör I, 7,5 högskolepoäng

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V4609