Körpedagog, inriktning vuxenkör II, 30 hp

I kursen får du möjlighet att vidare fördjupa dig i det pedagogiska och konstnärliga arbetet med vuxenkör, med målet att utveckla din förmåga att leda kören framåt på ett kreativt och lustfyllt sätt.
Undervisning i gestik, röst, piano som repetitionsinstrument, repetitionsmetodik, partiturstudium, verkanalys, rytmik, gruppledarskap mm. Egen kör krävs. Kursen ges på måndagar vid 8 tillfällen per termin

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Körpedagog, inriktning vuxenkör I, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H4609

Anmäl dig nu