Musikhögskolan

"Jag har aldrig känt mig så hemma som på den här utbildningen"

Moa Fröding vid datorn

Foto: Hannes Wikström

Studenten Moa Frödings intresse för de teoretiska analyserna av musik ledde henne till Musikhögskolan när hon hörde på radion om det nystartade kandidatprogrammet Musik, kultur och medier för snart tre år sedan.        Nu läser Moa sin sista termin på programmet och blir snart musikvetare.

Hur skulle du beskriva din utbildning?
- Utbildningen är inom det teoretiska ämnet musikvetenskap, men utifrån ett lite bredare mer allmänt perspektiv. Det är ett treårigt kandidatprogram som handlar om människor och musik i stort, skulle jag vilja säga. Man får analysera och reflektera mycket och liksom tänka själv.    På ett sätt är det ju en bred utbildning, på ett annat sätt är den smal. Efter kandidatexamen får man titeln musikvetare.

- Tillskillnad från andra musikvetenskapliga utbildningar så har vi även ett fokus på populärmusiken här på Musikhögskolan, Örebro universitet. Det är inte lika mycket musikhistoria, utan lite mer förankrat i verkligheten som den ser ut idag, vilket passar mig väldigt bra. Vi får teoretiska verktyg som till exempel hur man kan analysera olika sorters musikanvändande. Jag har ofta blivit utmanad i mina egna tankar kring musiklyssnande och människan.

Skulle man kunna säga att det är tvärdisciplinärt då inom musikvetenskap och andra samhällsvetenskaper?
- Absolut, det är tvärvetenskapligt, det är det verkligen, och det är det som är unikt med programmet. Det är ju musikvetenskap, fast från olika vinklar. Vi har läst musiksociologi,    men vi har också haft konst och kulturteori, populärmusikforskning, musiketnologi. Tvärvetenskaplig musikvetenskap, kopplat till samhället helt enkelt.

Du nämnde tidigare att du även spelar musik, vilken är din egen ingång på utbildningen? Behöver man ha en bakgrund som musikutövare?
- Jag själv kommer från en praktisk musikbakgrund, jag har gått musikinriktning i skolan sedan jag var 12 år. Jag hade egentligen släppt planerna på musiken, men sedan så hörde jag om den här utbildningen på radion och kände - ”Men shit det ska jag gå!”. Jag insåg nog att det är de här mer teoretiska analyserna som jag är intresserad av.

- Mina klasskompisar har lite olika ingångar, vissa har aldrig spelat instrument utan är mer intresserade av musiklyssnandet och musikens påverkan i samhället. Sedan finns de som fortfarande spelar, några har bildat band här på Musikskolan och använder lokalerna till det. Jag har själv känt att mitt eget musicerande har varit en styrka för mig, men det finns inga krav på att man ska vara praktiskt kunnig inom musik på något sätt, utbildningen är ju liksom teoretiskt lagd.

Hur ser kursupplägget ut under utbildningen?
- Varje termin handlar om ett musikvetenskapligt område, första terminen var introduktion till musikvetenskap, sen har vi haft populärmusikforskning, musikhistoria, musiksociologi, musikpsykologi. Vi får kunskaper inom de här ämnena och även metodik, hur man skriver och arbetar inom musikvetenskap. En termin består av fyra delkurser med liknande upplägg; två föreläsningar i veckan, seminarier och en skriftlig hemtentamen.

Jag känner att detta upplägg verkligen har varit förberedande om jag skulle vilja gå vidare inom det här spåret i framtiden.

- Sista terminen skriver man C-uppsats. Jag vet hur jag ska resonera mig fram till vilka lämpliga metoder för att komma fram till ett resultat i forskningen.

På vilket sätt jobbar ni med de olika ämnena och perspektiven? Hur kan era uppgifter se ut?
- Vi har olika texter att läsa i samband med föreläsningarna, och sedan så mynnar det ut i en skriftlig hemtentamen i slutet på varje delkurs. Varje termin innebär fyra skriftliga hemtentor och så har vi lite seminarier däremellan då vi diskuterar kurslitteraturen. Uppgifterna är ju baserade på ämnena vi läser, men det finns en väldig bredd och flexibilitet att välja fritt. När vi läste populärmusikforskning fick jag exempelvis välja en artist inom populärmusik-spektrat att analysera. Man har alltså möjlighet att fördjupa sig i frågor som man själv är intresserad av.

Vad är det roligaste med din utbildning tycker du?
- Jag brinner ju för det här ämnet och jag älskar min utbildning över lag! Men det är väldigt roligt med seminarier, man får dela sina tankar och höra andras perspektiv.

Efter ett seminarium så känner man sig alltid upplyft, det känns att man har lärt sig saker och kommer vidare i ämnet.

Sedan tycker jag att det är väldigt roligt att få ta del av den lärarkår vi har. Vi har fantastiska lärare som verkligen är i framkant inom den här forskningen i Sverige, som Ulrik Volgsten till exempel.

Jag minns särskilt ett seminarium när vi läste musikpsykologi. Vi hade en gästföreläsare som spelade upp olika låtar och filmer för oss. Hon satte ihop filmmusiken för ”Hajen” med en somrig äng och alla vi tyckte ju ”Men hallå det här hör inte ihop”. Föreläsaren undrade ”Men varför hör det inte ihop?” och så fick vi diskutera och analysera hur vi lär oss att lyssna, se och tolka. Det tyckte jag var väldigt spännande!

Hur kan arbetet se ut i praktiken, vad gör du om dagarna?
- Det är väldigt mycket eget ansvar på det här programmet, vilket det kanske är generellt på universitetet, men kanske ännu mer på det här programmet. Vi har fyra timmar per vecka som är schemalagt, och resten är upp till en själv. Det blir mycket självstudier, att läsa texterna, reflektera, föra anteckningar och förbereda sig för seminarier. Vissa skapar egna studiegrupper och hjälps åt på det sättet. När det är tentavecka sitter man och läser och skriver många timmar om dagen för att få ihop tentan. Det kan vara ganska mastiga ämnen att ta in så det krävs mycket tid och egen tankeverksamhet för att låta saker smälta.

Vad tycker du om miljön befinner sig i, Musikhögskolan som plats?
- Det är väldigt härligt att vi är en del av Musikhögskolan trots att vi inte har någon praktisk musikundervisning, det är en otrolig lyx att vi också får tillgång till lokalerna och övningsrummen. Vi hade lika gärna kunnat vara förlagda i något annat hus. När jag var liten och var på besök tänkte jag att ”här vill jag plugga en dag i framtiden”. Det är en mysig atmosfär och trevliga människor. Ibland så kommer folk ut på lunchen och spelar lite, det är konserter och det händer ju alltid någonting.

Om man sätter in din utbildning i en större kontext - varför tycker du att din utbildning är viktig, och varför skulle du vilja rekommendera den?
- Vårt program är viktigt för att kulturen behövs i samhället. Det märker vi ju inte minst nu i pandemin - vart söker vi oss? Jo till kultur, till musiken, vi längtar efter att få gå på festival, vi längtar efter att gå på bio. Vi suktar efter att få uppleva kultur igen.

- På den här utbildningen får vi lära oss saker som att; musik kan vara känsloreglerande, den kan vara ett sätt att hitta vänner och nya sociala sammanhang, den kan också vara ett verktyg att förstå sig själv. Vi behöver personer som analyserar och förstår musik, som kan tala för musiken och förklara varför den är så viktig. Jag har aldrig känt mig så hemma som på den här utbildningen, alltså jag har älskat varenda stund. Vi behöver vara fler som kämpar för musiken tycker jag!

Intervju av: Hannes Wikström, amanuens, Musikhögskolan.