Musik, kultur och medier, 180 hp

Starttermin: Hösten 2023 (öppen)

Musik finns överallt: i film och TV, i spel och mobiltelefoner, i våra hörlurar och varuhusens högtalarsystem, och live på alla världens scener. På Musik, kultur och medier undersöker vi hur musik och samhälle formar och utvecklar varandra, både historiskt och idag.

Några människor på ett café sedda utifrån ett glasfönster.
Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet.

Musik, kultur och medier är Musikhögskolans kandidatprogram i musikvetenskap, med en bred tvärvetenskaplig inriktning. Centralt för programmet är att erbjuda kunskap och verktyg för att undersöka hur och varför musik låter som den gör, hur människor använder musik, och hur musik påverkar människor.

I programmet får du bekanta dig med ämnen och forskningsinriktningar som musikhistoria, musiketnologi, populärmusikforskning, musiksociologi, musikestetik och musikpsykologi. Viktiga aspekter för att undersöka bruk och påverkan av musik möter du i studiet av medieteknologiernas utveckling och olika funktionssätt, samt i musikens betydelse för vad vi kallar identitet, t.ex. genus, sexualitet, ålder och nationalitet. Du får lära dig att ställa samhällsrelevanta frågor, formulera problem och tillämpa vetenskapliga metoder från humanistiskt-samhällsvetenskapliga området. Du får insikt i musikvetenskaplig forskning och utvecklingsarbete, och du får du får prova på att arbeta med olika typer av källmaterial. Genom historiska studier av musikteknologi och studioproduktion ger programmet också en inblick i olika musikaliska praktiker.

Inte minst får du bekanta dig med olika sorters musik och får möjlighet att skapa nya nätverk i den kreativa miljö som Musikhögskolan vid Örebro universitet erbjuder. Vare sig du ser en framtid inom kulturliv och musikbransch, medier eller forskning, ger Musik, kultur och medier en utomordentlig grund att stå på.

Utbildningsplan Musik, kultur och medier, 180 hp

Programmet inleds med kursen Musikvetenskapens värld och musikvetenskap i världen, 30 högskolepoäng (hp) och fortsätter därefter med kursen Populärmusikforskning - medier, mediering och medialisering, 30 hp.

Det andra året inleds med Musik, Historia och samhälle, 30 hp och fortsätter med Musikestetik och musikpsykologi, 30 hp.

Det tredje och sista året läser studenten Musiksociologi och kulturstudier, 30 hp och avslutar med kursen Vetenskapsteori och självständigt arbete, kandidatkurs, 30 hp.

Behörighet: Grundläggande behörighet.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2023

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 25

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Studieort: Örebro

Institution: Musikhögskolan

Examen: Kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Jon Mikkel Broch Ålvik

Anmälningskod ORU-49304

Akademisk kompetens är relevant på en rad olika områden. Som musikvetare bemästrar du akademiska verktyg för kritisk analys, skrivande, läsning och tolkning. Detta ger ett brett gränssnitt med arbetsmarknaden, från konstnärligt arbete till byråkrati och näringsliv. Programmet är särskilt relevant för dig som vill jobba inom musikorganisation och kommersiell eller offentlig kultursektor, med t.ex. projektutveckling, administration, strategiarbete och kommunikation, förvaltning, medie- och produktionsbolag med mera. I kombination med relevant praktik och/eller vidareutbildning kan du också använda din musikvetenskapliga kompetens som exempelvis journalist och produktionsledare. Du får dessutom en gedigen och mångsidig bas för vidare studier och forskning, till exempel på masterprogrammet i musikvetenskap vid Musikhögskolan.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Urban Tholén

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Moa Fröding

Radion förde Moa till drömutbildningen

Varför sökte du programmet Musik, kultur och medier?
I hela mitt liv har jag funderat på musikens funktion i samhället, både på ett strukturellt och individuellt plan. Jag hade sökt till Kriminologprogrammet, men sista anmälningsdagen hörde jag på radion om det nya programmet på Musikhögskolan. Då förstod jag att det fanns en möjlighet att plugga något jag verkligen brinner för. Därför bytte jag snabbt spår från kriminolog, som jag hade tänkt bli i flera år, till något som visade sig bli min drömutbildning.

Programmet är unikt för Örebro universitet och var mitt förstahandsval. Om det hade funnits i en annan stad hade jag flyttat dit. För mig var det bara tur att det fanns i min hemstad eftersom jag trivs bra här.

Vad är det bästa med ditt program?
Jag får ta del av aktuell forskning inom musikvetenskap och att jag blir undervisad av kunniga lärare. En stor fördel med programmet är också att vi är en del av Musikhögskolan och därmed har tillgång till övningsrum dygnet runt. Även om det inte är någon praktisk musikundervisning på programmet så finns det möjlighet för oss som musicerar att utvecklas även inom det området. Något annat som jag ser väldigt positivt på är att få hänga på Musikhögskolan som enligt mig är det mysigaste huset på hela campus.

Beskriv Örebro universitet med tre ord.
Energigivande, kreativt och gemenskap.

Vad tycker du om studentlivet i Örebro?
Jag tycker att studentlivet i Örebro är alldeles lagom. Det finns stora möjligheter att engagera sig inom sin kårsektion, men man kan också välja att vara med ibland. Under introduktionerna är det blandade aktiviteter för att det ska finnas något som passar alla. Utöver kårsektionerna finns det dessutom många roliga föreningar som man kan gå med i om man vill. Du kan hitta en gemenskap och nya vänner oavsett om du älskar att festa, skriva eller göra en podcast.

Vad har du för framtidsplaner?
Först och främst vill jag läsa en master efter att jag har tagit kandidatexamen. Min stora dröm är att forska inom musikvetenskap och fortsätta min resa inom den akademiska världen. Annars drömmer jag om att kunna arbeta inom radio eller som frilansande skribent i framtiden. Jag vill ha ett jobb där jag kan få användning av min kunskap och kreativitet. 

Tips till blivande studenter?
Läs kurslitteraturen så fort du har möjlighet och påbörja dina skriftliga hemtentor i god tid. Det låter tråkigt men det är väldigt tacksamt mot en själv i längden. Försök också att ha kul under din studietid och gör någonting i eller utanför skolan som du tycker är roligt. Då blir oftast pluggandet lättare. Ett annat tips är att bli medlem i Studentkåren där man får matnyttig information samt hjälp och stöd om man har några problem med sin utbildning.