This page in English

Forskargrupp

Solid State Physics

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Peter Johansson

Forskningsämne

Denna grupp finns endast beskriven på engelska för tillfället.

Finansiärer

  • Carl Tryggers Stiftelse
  • Innovationsfonden, Danmark
  • Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW)
  • Magnus Bergvalls Stiftelse
  • Vetenskapsrådet (VR)
  • Örebro universitet