This page in English

Forskargrupp

Molekylärbiologi

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Per-Erik Olsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Forskargruppen som leds av professor Per-Erik Olsson är verksam inom biologiämnet vid Centrum för Livsvetenskap vid Örebro universitet.

Gruppen arbetar med olika aspekter av signaltransduktion med inriktning på molekylär endokrinologi.

I våra grundvetenskapliga studier av sex determinering är vi intresserade av hur immunologiska signaler påverkar utvecklingen av testiklar och ovarier. Kopplat till detta är studier av androgenreceptorer och hur olika ligander, inkluderande miljögifter, kan påverka aktiviteten hos receptorerna hos olika organismer. Vi studerar androgenreceptorer från fisk, fågel och människa och är hos människor även intresserade av hur olika mutationer som förekommer i prostatacancer kan påverka receptorns ligand-specificitet och aktivitet.

Ett annat område som vi är intresserade av är hur tumörsuppressorn p53 påverkar regleringen av ett protein, metallothionein, som kan skydda cellen mot fria radikaler och därmed motverka olika former av cancerbehandling. Målet är att identifiera mekanismen för uppreglering av metallothionein för att på så vis kunna motverka att det skyddar tumörcellen mot behandling.

Vi är även intresserade av att applicera våra metoder på projekt riktade mot miljöanalys. Vi använder molekylärbiologiska metoder för att utvärdera olika miljöexponeringsscenarier, inkluderande komplexa exponeringar, för att utreda om vi med dessa metoder kan avgöra vilka exponeringsnivåer som kan tolereras av olika organismer, med bibehållen överlevnad och fortplantning. Dessa projekt utförs i samarbete med företag och finansieras via KK-stiftelsen.

Finansiärer

  • Carl Tryggers Stiftelse
  • Vetenskapsrådet (VR)
  • Örebro universitet