Institutionen för naturvetenskap och teknik

Workshop om reellt studentinflytande

10 mars 2023 13:15 – 16:00 Hörsal P2

Vill du vara med och påverka din - och framtida studenters - utbildning? Välkomna till en workshop om studentinflytande. Studenter, lärare och medarbetare från hela universitetet är inbjudna.

Viggo Kann är professor i datalogi vid Kungliga tekniska högskolan (KTH), där han bland annat är ansvarig för en programsammanhållande kurs. Kursens mål är att göra kursdeltagarna till professionella studenter, bland annat genom att visa hur programmets kurser hänger ihop och ge var och en tillfälle att reflektera över sin studiesituation och aktuella kurser. Kursen ska skapa kontakter mellan årskurserna och med lärare, och den har också en programkvalitetsutvecklande funktion.

Läs mer om tankarna bakom intitiativet vid Örebro universitet: Ny möjlighet för studenter att påverka universitetets utbildningar.

 

I samarbete med PSF@ORU, Plattform för en hållbar framtid,  bjuder Institutionen för naturvetenskap och teknik in alla lärare och studenter till en halvdags workshop med fokus på studentinflytande som en nyckelkompetens för hållbar utveckling.

Utgångspunkten för workshopen är idéen om att reellt studentinflytande har flera värden. Dels får studenterna inflytande över sina egna studier, dels får de lära sig hur de i framtiden kan påverka sin situation och arbetsplats.

Genom att tränas i att påverka sin och sina medmänniskors situation skapas en beredskap att bidra till samhällsförändring och därigenom forma en nyckelkompetens för hållbar utveckling.

Program 

(Programmet är preliminärt och workshoppen hålls på svenska)

13.15 - 13:20
Inledning

13.20 - 14.00
Viggo Kann från Kungliga tekniska högskolan (KTH) ger en presentation om hur studenter kan bidra till kursutveckling som en del av en programsammanhållande kurs inom ingenjörsutbildning. 

14.00 - 14.20 
Studentrepresentanter från kårsektionen TekNat ger en presentation av hur Örebro studentkår arbetar med studentinflytande med exempel från några av programmen på institutionen för naturvetenskap och teknik. 

14.20 - 14.25 
Introduktion till gruppdiskussioner

14.25 - 14.40 
Fika

14.40 - 15.40 
Gruppdiskussioner i två omgångar. Först övergripande diskussion om organisationen kring studentinflytande och därefter mer specifikt om kursvärderingarnas roll för reellt studentinflytande. 

15.40 - 16.00
Sammanfattning och nästa steg

Kontaktperson

Marcus Sundhäll

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Marcus Sundhäll

E-post:

Telefon: 019 303391

Rum: T2113

Marcus Sundhäll

Örebro universitets pedagogiska grundsyn

Örebro universitets pedagogiska grundsyn utgår från universitetets vision att vara ”ett framstående universitet för en kunskapsbaserad samhällsutveckling”, som har ”mod att ompröva och att tänka nytt”. Den vilar på övertygelsen att studenterna kan och vill, och att universitetet ska ge de bästa förutsättningarna för ett aktivt och kontinuerligt lärande genom att skapa utmanande lärmiljöer på alla nivåer från grund- till forskarutbildning.

Här kan du läsa mer om universitetets pedagogiska grundsyn