Institutionen för naturvetenskap och teknik

Personal inom byggteknik

Personal inom byggteknik

Tore Käck

Tjänstetitel: Laboratorieingenjör Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Tore Käck

E-post:

Telefon: 0707 986349

Rum: -

Tore Käck

Anders Lindén

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Anders Lindén

E-post:

Telefon: 019 301104

Rum: T2264

Anders Lindén

Camilla Persson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Camilla Persson

E-post:

Telefon: 019 303633

Rum: T2262

Camilla Persson

Mats Persson

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Mats Persson

E-post:

Telefon: 019 303609

Rum: T2273

Peter Roots

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Peter Roots

E-post:

Telefon: 019 301038

Rum: T2269

Amir Sattari

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Amir Sattari

E-post:

Telefon: 019 302473

Rum: T2258

Dag Stranneby

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Dag Stranneby

E-post:

Telefon: 019 303577, 0703 734346

Rum: T2253

Dag Stranneby